• banner

Zakres usług

Usługi prawne obejmują różne dziedziny prawa a w szczególności:

Z prawa cywilnego:

  • sprawy dotyczące własności a w tym wszystkie związane z nieruchomościami łącznie z postępowaniem wieczysto-księgowym
  • sprawy dotyczące zobowiązań a  w tym wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, umów, również wszystkich odszkodowań obejmujących między innymi wypadki komunikacyjne oraz błędy w sztuce lekarskiej
  • sprawy spadkowe, a w tym działy spadku i zniesienia współwłasności, zachowku i wykonywania zapisów oraz w postępowaniu podatkowym

Z prawa rodzinnego:

  • sprawy rodzinne i opiekuńcze a w tym rozwodowe, alimentacyjne i podziały majątku

Z prawa spółdzielczego:

  • sprawy dotyczące praw do lokali o rożnym statusie a w tym także w przypadku rozwodu i śmierci

Z prawa lokalowego:

  • sprawy dotyczące ochrony praw lokatorów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

Z prawa administracyjnego:

  • sprawy dotyczące nieruchomości a w tym zagospodarowania terenu oraz budowy

Z prawa karnego a w tym wykonawczego i wykroczeń:

  • od postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie) do obrony przed sądem oraz reprezentacja osób pokrzywdzonych